Kendimi anlattığım zaman ile senin okuduğun zaman arasında, ben çoktan sana anlattığım benden farklı bir ben olmuş olacağım. Kaldı ki şu an karşılıklı konuşsak bile, ben özenli kelimeler seçeceğim, sen de algı süzgecinden geçirip etiketliyeceksin beni. Yani ne sen ne ben, gerçek beni konuşmamış olacağız. O yüzden gel bu bölümü hızlı ama akılda tutarak geçelim. Cevaba gelince, “ben hiç’im”